Motten leveren geen gezondheidsrisico op. Ze kunnen echter wel schade aanbregen aan uw kleding. Ook andere voorwerpen uit uw inboedel kunnen beschadigd raken door motten.

Motten worden door licht aangetrokken. De beste manier om motten te voorkomen is door geen ramen op te hebben staan terwijl u gebruik maakt van uw verlichting.

Motten leggen eieren op donkere rustige plaatsen, zoals onder bedden en in ongebruikte kasten. U kunt overlast voorkomen door ongebruikte kleding op te bergen in gesloten plastic zakken. Als dit uw problemen niet oplost, dan kunt u altijd onze hulp inschakelen.

Motten

mot