Mag ik zelf ongedierte bestrijden?

Het varieert per diersoort of u ongedierte zelf kunt bestrijden. U kunt problemen met bijvoorbeeld muizen en vlooien zelf oplossen. Voor sommige diersoorten heeft u zware bestrijdingsmiddelen nodig.
Alleen een gespecialiseerd bedrijf mag deze bestrijdingsmiddelen gebruiken. Het is belangrijk dat u alleen gebruik maakt van legale bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen kan schadelijk zijn voor uw omgeving en het milieu. Legale bestijdingsmiddelen Elk bestijdingsmiddel is in zekere mate schadelijk voor de gezondheid. Alle bestijdingsmiddelen worden daarom getoets door het CTGB. Dit staat voor college voor de Toelating van
Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Alleen als een bestrijdingsmiddel is goedgekeurt mag het worden verkocht en gebruikt.

Onzorgvuldig gebruik

Als u bestrijdingsmiddelen onzorgvuldig gebruik dan loopt u mogelijk gezondheidsschade op. Blootstelling aan het middel tijdens het mengen en toepassen moeten voorkomen worden. Ook moet worden opgelet tijdens het schoonmaken van het gereedschap. Ook moet u oppassen bij behandelde ruimtes of artikelen. Passende werkkleding is onder andere handschoenen, beschermende kleding en adembescherming.

Licentie

Om bestrijdingsmiddelen beroepsmatig toe te mogen passen is het verplicht om een licentie te hebben. Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek. Werknemers zijn verplicht de veiligheidsvoorschriften van een bestrijdingsmiddel op te volgen. De arbodienst kan u helpen met het. leveren van de juiste informatie. Alleen mensen met een bestrijdingstechnicus diploma dat is uitgereikt door het Exameninstituut Volksgezondheid en Milieu of EVM mogen werken met biociden.